Forskningsprosjekt


Endogene hormoner og prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Pooled analyses of prospective studies of endogeneous sex hormone, IGFs and nutritional biomarkers with prostate cancer risk

Prosjektbeskrivelse:
Prostatakreft er den andre mest vanlige kreftform hos menn på verdensbasis, og så langt har de etablerte risikofaktorene for denne kreftformen vært alder, rase og familiær disposisjon. Androgener som er nødvendig for normal vekst og utvikling av prostatakjertelen er blitt foreslått som mulige risikofaktorer for utvikling av prostatakreft. Endogenous Hormones and Prostate Cancer Collaborative Group ble etablert i 2004 for å gjøre poolede analyser på orginaldata fra studier (18) på sammenheng mellom endogene hormoner, IGF og risiko for prostatakreft. Et utvidet prosjekt som innkluderer 41 studier skal undersøke flere komponenter Case eller kontrollstatus, Livstil og antropometri, Androgener, Østrogen- og gonadotropin IGF,Fettsyrer, fosfolipider, Cartinoider, tocopherol, retinol, Vitamin og mineraler Fytoøstrogen, kolesterol og glucose i plasma eller serum
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3213 Prosjektstart: 14.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Randi Gislefoss
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst