Forskningsprosjekt


Kravebensbrudd hos barn

Vitenskapelig tittel:
Clinical outcome after non-operative management of midshaft fractures of the clavicle in children and adolescents A retrospective review and clinical follow-up of patients aged 10-18 years treated for an isolated midshaft fracture of the clavicle.

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man evaluere det kliniske utfallet etter konservativt behandlede kravebensbrudd hos barn og ungdom for å undersøke hvorvidt plagene man ser hos voksne også forekommer hos barn og ungdom. Datainnsamlingen innebærer selvrapportering og røntgenbilder. Det skal inkluderes 200 pasienter i Norge, alle i alderen 10 til 18 år. Det skal innhentes samtykke fra forestatte for deltakere under 16 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3212 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst