Forskningsprosjekt


Tryggere fødsler for mor og barn ved hjelp av ny teknologi og tverrfaglig samarbeid

Vitenskapelig tittel:
Fetal Assessment of the Myocardium and Evaluation of the neonate (FAME-n) study

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke barnets velbefinnende og helse de siste timene før, under og like etter fødselen. Ved å studere fosterets hjerterytme under fødselen og senere hjerterytmen til det nyfødte barnet, håper vi å kunne si noe om sammenhengen mellom fosterets hjerterytme rett før fødselen og hvordan barnet har det de første timene etter fødselen. I tillegg til data som samles som del av rutineovervåkning av fødsler og nyfødte barn, ønsker vi å måle ’høysensitivt troponin’ (hs-Tn) i navsnorsblod for å se etter tegn til at barnets hjerte har fått for lite oksygen under fødselen. Vi vil se på om nivået av hs-Tn henger sammen med fosteret og det nyfødte barnets hjerterytme. Analyse av hjerterytme før, under og etter fødselen, og hs-Tn vil kunne gi oss kunnskap om fødsler som er i høy risiko for at fosteret og det nyfødte barnet ikke får nok oksygen. Dette vil bidra til riktige valg om hvilke fødsler og nyfødte barn som trenger ekstra tiltak for å unngå sykdom og skade hos mor og barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1300 Prosjektstart: 11.05.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Lee Solevåg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt interne strategiske forskningsmidler på Akershus Universitetssykehus Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Barnesykdommer, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK