Forskningsprosjekt


Intrarenal takrolimus og nyrefibrose hos nyretransplanterte pasienter

Vitenskapelig tittel:
Association between intrarenal tacrolimus concentration and development of renal interstitial fibrosis in renal transplant recipients

Prosjektbeskrivelse:
Takrolimus er et immundempende legemiddel som brukes etter nyretransplantasjon. Det er viktig å tilpasse dosen til den enkelte pasient for å unngå bivirkninger (ved for høy dose) eller avstøtning (ved for lav dose). Til tross for omfattende monitorering av blodnivåer, gir takrolimus over tid nyreskade i mange pasienter. Årsaken er ikke kjent, men en hypotese er at takrolimus eller dens metabolitter akkumulerer i nyrevevet. Vi ønsker å undersøke sammenhengen mellom takrolimusnivå i nyrevevet og grad av fibrose (nyreskade). Pasienter som ble nyretransplantert for 3-5 år siden skal inkluderes i studien. I løpet av en undersøkelsesdag skal to nyrebiopsier tas fra hver pasient for bestemmelse av fibrosegrad, konsentrasjon av takrolimus (og hovedmetabolitter) og mengder av proteiner som potensielt kan påvirke takrolimus omsetning, utskillelse og effekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1159 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Trond Jenssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av interne forskningsmidler ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved Farmasøytisk Institutt, UiO.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Transplantasjonsimmunologi
Behandlet i REK
DatoREK