Forskningsprosjekt


Belastningsplager ved underekstremitetsdysmeli

Vitenskapelig tittel:
BELASTNINGSPLAGER HOS UNGE VOKSNE MED DYSMELI I UNDEREKSTREMITET(ER)

Prosjektbeskrivelse:
Målet for studien er å kartlegge fysisk funksjon, fysiske og psykiske plager og egenvurdering av livskvalitet hos tidligere behandlede dysmelipasienter ved Rikshospitalet. Tiltaket for disse pasientene har enten vært å forlenge ben ved hjelp av forlengelsesproteser eller via operasjon. 40 pasienter med dysmelidiagnosen, mellom 18 og 34 år, hentes ut fra Rikshospitalets pasientarkiv, 20 fra hver av de to tiltakskategoriene. Hypotesen som skal testes er at belastningsplagene er større og funksjonsnivået lavere enn hos funksjonsfriske i like stor grad i begge de to tiltakskategoriene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/881 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trine Sand Kaastad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
26.08.2009 REK sør-øst