Forskningsprosjekt


Aktiv funksjon og utvikling av hevelse i arm etter strålebehandling hos kvinnelige pasienter med brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Sammenheng mellom nerve-muskelfunksjon og utvikling av lymfødem: En kvantitativ pilotstudie om tidlig utvikling av lymfødem i overekstremitet, etter strålebehandling hos kvinnelige pasienter med brystkreft

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gi kunnskap om nerve-muskel funksjon og en eventuell sammenheng med utvikling av lymfødem (hevelse) i arm etter strålebehandling av brystkreftpasienter. Kunnskapen skal brukes til å belyse hvordan nerve- muskel funksjon i arm påvirkes av strålebehandling og skape refleksjoner angående fysioterapeuters forebyggende- og behandlende tiltak til den gjeldende pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1040 Prosjektstart: 29.07.2019 Prosjektslutt: 01.08.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ylva Hivand Hiorth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK