Generell forskningsbiobank


NordICC Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om opprettelse av en generell forskningsbiobank. Formålet med NordICC forskningsbiobanken er å nyttiggjøre seg all biologisk materiale som innsamles i den allerede godkjente NordICC- studien, for forskning som kan kaste lys over risikofaktorer, biomarkører og prognostiske variabler for polypper i tykktarm og kolorektal kreft.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3203

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Michael Bretthauer
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret


Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst