Forskningsprosjekt


Polypper i livmorslimhinden og deres betydning for kreftutvikling

Vitenskapelig tittel:
Endometrial polyps- predicitive markers of malignant transformation and progestin sensitivity.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en studie der vi undersøker kvinner som har endometriepolypper og kvinner som har livmorkreft. Vi vet fra tidligere undersøkelser at kvinner med polypper i livmorslimhinden i noen tilfelle har økt risiko for å utvikle livmorkreft. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvilke polypper som forblir godartet og hvilke som vil utvikle seg til kreft. Målet med studien er å finne undersøkelsesmetoder som vil kunne hjelpe oss å finne ut om det er kjennetegn ved polyppene som kan hjelpe oss å forutsi risikoen for utvikling av kreft. Undersøkelsen blir gjort på vev fjernet fra kvinner som blir operert for livmorkreft og kvinner som får fjernet polypper fra livmorslimhinden. I tillegg gjøres undersøkelse av arkivmateriale fra UUS fra kvinner som tidligere har fått fjernet polypper eller som tidligere er operert for livmorkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/132 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 11.06.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Ørbo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d., Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord
12.05.2011 REK nord