Forskningsprosjekt


Mobilapp for foreldre til barn med alvorlig hjertefeil

Vitenskapelig tittel:
Skreddersydd mobilapplikasjon for foreldre til barn med alvorlig medfødt hjertefeil

Prosjektbeskrivelse:
Det er ofte vanskelig for foreldre til barn med medfødt hjertefeil å forstå barnets hjertefeil. Foreldrene har rapportert høy psykisk belastning med depresjon, angst og psykologiske plager. En mobilapplikasjon utvikles for foreldre til barn med medfødt hjertefeil og er ikke beskrevet eller testet i forskningslitteratur. Målsetningen med prosjektet er å måle hvordan mobilapplikasjonen er nyttig for vurdering av forverring, beslutnings- og kommunikasjonsstøtte samt påvirkning på foreldrenes psykologisk tilpasning, helsekompetanse og mestring. I en pilotstudie analyseres foreldre og helsepersonells opplevelser av å vurdere forverring og beslutte tiltak. Helsepersonell deltar i fokusgruppe eller telefonintervju. Foreldre intervjues ved utreise og 3 måneder. I en randomisert kontrollert studie får kontrollgruppen skriftlig informasjon og intervensjonsgruppen mobilapplikasjon. Data om stress, mestring og helsekompetanse, rapportering av kontakt med helsevesen og brukermønster samles inn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1271 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Henrik Holmstrøm
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oppstartsmidler via Extrastiftelsen. Fullfinansiering søkes forskjellige steder inkl Ekstrastiftelsen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin ogsykepleie, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK