Forskningsprosjekt


Forekomsten av tørre øyne

Vitenskapelig tittel:
Prevalence of dry eye disease

Prosjektbeskrivelse:
Det er flere studier som viser at tørre øyne utgjør en betydelig reduksjon i livskvalitet. Hensikten med studien er å kartlegge forekomsten av tørre øyne i ulike pasientgrupper (pasienter som oppsøker grå stær operasjon, med diabetes, og de som skal mota intraokulær injeksjon). Data om tørre øyne i disse gruppene er begrenset. For å kunne forutse fremtidig behov for tørre øyne behandling, er det viktig å ha informasjon om omfanget av tørre øyne sykdom. Videre vil analyse av tårevæske og meibum ved hjelp av multiplex, proteomikk og lipidomic analyser gi oss bedre innsikt i mekanismer involvert ved tørre øyne. Vi vet at tørre øyne er relatert til diabetes og kjønnshormoner. Av den grunn er vi også interessert i å analysere nivåene av glukose, HbA2c, HDL, LDL, triglyserider, testosteron og østrogen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/832 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 01.07.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tor Paaske Utheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst