Forskningsprosjekt


Europeisk nettverk for svangerskapsregistre_felles dataanalyse

Vitenskapelig tittel:
European Network of Pregnancy Registers (EuNeP) - joint data analysis

Prosjektbeskrivelse:
European Network of pregnancy Registers er et samarbeid mellom fem institusjoner i fire land. Prosjektet er et offisielt prosjekt i regi av den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR og startet i 2017 og varer ut 2020. Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide et minimum sett av variabler som anbefales å ha med i ulike nasjonale svangerskapsregistre over kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer for å kunne gjøre internasjonale multisenterstudier i fremtiden. Spesielt gjelder dette informasjon om medikamenter og mulige risikoer, men også for studier på sjeldne revmatiske sykdommer. Det er nå planlagt en publikasjon hvor man vil gjøre en felles dataanalyse på variabler fra en utvalgt pasientgruppe (spondylartritt) ved de deltakende senter. Hvert senter gjør egne analyser på sitt pasientmateriale. Og det planlegges å sammenligne resultatene mellom de ulike senter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/877 Prosjektstart: 15.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Marianne Wallenius
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetanetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer finansierer prosjektet det her søkes vurdering av.

Det er motatt prosjektmidler til det overordede prosjektet fra FOREUM, an underorganisation of the european rheumatology organization EULAR. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst