Forskningsprosjekt


Styrketrening i behandling av anoreksi

Vitenskapelig tittel:
Effects of maximal strength training on musculoskeletal health and neuropsychological function in women with anorexia nervosa: a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Nedsatt skjeletthelse er den mest alvorlige og vedvarende helsekonsekvensen ved anoreksi. Vi vet at styrketrening er spesielt effektivt for å øke beinmassen hos unge voksne. Styrketrening har også positiv effekt på muskelfunksjon, og mye tyder på at denne treningsformen også kan ha positive effekter på kognitiv funksjon og psykisk helse. Vi ønsker derfor å gjennomføre en studie der vi undersøker effekten av styrketrening på skjeletthelse, muskelfunksjon, mental helse og kognitiv funksjon hos kvinnelige anoreksipasienter. Studien innebærer en ny tilnærming i behandling av anoreksi, og kan potensielt bidra til å redusere negative fysiske og psykologiske helseeffekter av sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/915 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mats Peder Mosti
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om finansiering via Norges Forskningsråd i kategorien «behandling», og gjennom årets utlysninger fra samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst