Forskningsprosjekt


Obstruktiv søvnapne ved atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
Understanding Atrial Fibrillation (AFib) and Obstructive Sleep Apnea (OSA) Survey International Collaboration of Sleep Apnea Cardiovascular Trialists (INCOSACT)

Prosjektbeskrivelse:
Forekomst av obstruktiv søvnapné (OSA) hos pasienter med atrieflimmer (AF) har blitt anslått å ligge mellom 21-74%. Flere observasjonsstudier tyder på en stor reduksjon i AF-trersidiv dersom OSA blir effektivt behandlet. Det finnes dog i dag ingen randomiserte kontrollerte studier (RCT) som støtter dette. Det er også uklart om diagnostisering og behandling av OSA er en del av utredning og behandling av AF blant praktiserende kardiologer. Det er også uklart om det kardiologiske fagfeltet vil delta i fremtidige randomiserte studier av effekten av OSA-behandling på AF-residiv og om slik behandling reduserer sykelighet sekundært til AF, som hjerneslag. Formålet med denne studien er er å gjennomføre en anonym undersøkelse blant hjerteleger i ulike land for å samle inn informasjon om hvordan disse utreder og behandler sine pasienter med AF i dag og om de hadde vært interessert i å delta i en RCT for å undersøke nærmere effekten av OSA behandling på AF og komplikasjoner av AF.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1292 Prosjektstart: 15.05.2019 Prosjektslutt: 30.05.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK