Forskningsprosjekt


Kjønnsforskjeller i hjernens mekanismer i smerte og smertelindring ved placebobehandling

Vitenskapelig tittel:
Gender differences in Brain Mechanisms of Pain and Placebo Analgesia.

Prosjektbeskrivelse:
Samarbeidsprosjekt mellom språkvitenskap og psykologi. Prosjektet består av to forsøk. Et undersøker kjønnsforskjeller i smerte og placebo eksperimentelt på friske frivillige forsøkspersoner. Det andre tester stråkvitenskapelige teorier på samme utvalg. Forsøkene samkjøres av praktiske og økonomiske hensyn. Begge inkluderer bruk av EEG for å undersøke hjernens responser. I tillegg vil diverse spørreskjemaer bli brukt for å ta subjektive mål på stress, smertefrykt og emosjoner. En nylig antatt artikkel utarbeidet ved Institutt for psykologi ved UiT viser at det er kjønnsforskjeller i smerte og smertereduksjon som følge av placebobehandling. Dette prosjektet ser nærmere på disse forskjellene, og undersøke hvilke mekanismer som er med på å forårsake de. Studien har både teoretiske og praktiske formål. Forståelsen av faktorer som modulerer smerte og smerterapport er viktige både innen den teoretiske utviklingen av smerteforskning og i klinsk behandling av smerte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3309 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Magne Arve Flaten
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i Kognitiv og Biologisk Psykologi, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord
14.09.2017 REK nord