Forskningsprosjekt


Magnesiumtilskudd hos nyretransplanterte pasienter

Vitenskapelig tittel:
Magnesium replacement and hyperglycemia after kidneytransplantation, a blinded randomized, placebo-controlled clinical trial

Prosjektbeskrivelse:
Tablettbehandling med magnesium er mye brukt, men det er uvisst om den er effektiv i å øke magnesiumnivå i kroppen. I dette prosjektet, som er en blindet, placebokontrollert og randomisert studie, vil vi behandle nyretransplanterte pasienter med diabetes og prediates med hhv. 720-1080 mg magnesium eller placebo daglig. Behandlingen vil foregå i 24 uker. Før og etter behandling vil vi utføre magnesium infusjonstest og en oral glukosebelastning. Denne studien vil være av avgjørende betydning for å se om det i det hele vil være hensiktsmessig å forsøke oral magnesium-erstatning hos disse pasientene i større sammenhenger (for eksempel i en større clinical trial).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/842 Prosjektstart: 01.11.2019 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Trond Jenssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønn til PhD student er finansiert ved lønnsstipend fra Helse Sør-Øst. Videre støttes studien av et tilskudd hos Diabetesforeningen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord