Forskningsprosjekt


Alder, kjønn og livsstil relaterte forskjeller i NAD nivåer og risikoen for aldersrelaterte sykdommer

Vitenskapelig tittel:
Age, gender and lifestyle related differences in NAD+ levels and risk of age-related diseases

Prosjektbeskrivelse:
Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) er en kofaktor som finnes i alle levende celler. Ko-enzymet NAD+ er kritisk i cellulær metabolisme og adaptive stressresponser. Reduksjon av NAD+ har oppstått som en fundamental funksjon av aldring som kan predisponere for et bredt spekter av kroniske sykdommer. Vedlikehold av NAD+ nivåer er viktig for celler med høye energibehov og for dyktig nevronfunksjon. Fremvoksende bevis tyder på at NAD+ reduksjoner forekommer i ulike vev under aldring, og at fysiologiske og farmakologiske inngrep som øker cellulære NAD+ nivåer, kan forsinke aspekter ved aldring og forhindre noen aldersrelaterte sykdommer. I dette prosjektet vil vi evaluere alder, kjønn og livsstilsrelaterte forskjeller i NAD+ nivåer og risiko for aldersrelaterte sykdommer i den generelle befolkning over 10 år ved bruk av Tromsø-studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1165 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Evandro Fei Fang
Forskningsansvarlig(e):  Akershus University Hospital Trust
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet vil bli finansiert av gruppe-lederens (Chief Investigator) egen forskningsfinansiering og samarbeidsfinansiering med selskapet Aladdin.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
Tromsøundersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK