Generell forskningsbiobank


Sykehuset Østfolds Generelle Nyrebiobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale fra flere pasientgrupper med nyresykdommer og benytte dette til fremtidig forskning. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller behandling av hypertensjon eller nyresykdom vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/820 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Julia Smedbråten
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold


Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst