Forskningsprosjekt


Alfa og Omega i livsstilsterapi

Vitenskapelig tittel:
Alpha and Omega of lifestyle therapy – resistance training and ingestion of n-3 polyunsaturated fatty acids to improve health and muscle functions in individuals with obesity and healthy controls

Prosjektbeskrivelse:
Tidligere studier har vist at muskelkvalitet og -funksjon er redusert hos personer med fedme. De fremviser også reduserte responser på livsstilsterapi med trening. Hovedmålet med denne studien er å skaffe ny kunnskap om hvordan livsstilintervensjoner kan optimaliseres for personer med fedme. Studien anvender et faktorielt design hvor en gruppe forsøkspersoner med BMI 20-30 og en gruppe med BMI 30-43 randomiseres til inntak av omega-3 eller placebo og gjennomfører 13-uker med styrketrening. Før og etter hver periode skal deltakerne gjennomføre en rekke styrke- og prestasjonstester, måle kroppssammensetning med DXA og MR, ta muskel- og fettbiopsier og blodprøver for molekylær- og cellebiologiske undersøkelser, måle daglig aktivitetsnivå, ta avføringsprøver, samt svare på spørreskjema relatert til helse- og muskel-/skjelettplager.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/818 Prosjektstart: 03.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Hamarsland
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra Høgskolen i Lillehammer og Sykehuset Innlandet. Rimfrost AS bidrar med omega-3 og placebo til studien. Rimfrost AS har skriftlig frasagt seg alt ansvar og rett til å påvirke resultat eller publikasjoner som resulterer fra prosjektet (avtale vedlegges).Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Treningsfysiologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst