Forskningsprosjekt


Forekomst av osteoporose hos Myastenia Gravis pasienter

Vitenskapelig tittel:
Osteoporosis in Myasthenia Gravis

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med Myastenia Gravis (MG) er ekstra utsatt for beinskjørhet gjennom bruk av kortisonpreparater, autoimmune sykdommer, tidlig menopause og økt falltendens pga muskelsvakhet og dobbeltsyn. Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomsten av beinskjørhet hos pasientgruppen ved bruk av beintetthetsmåling. Ved å korrelerere resultatet av beintetthetsmålingen til et skåringsskjema ønsker man å prøve å finne ut av om det er nødvendig at alle MG-pasienter skal ha en beintetthetsmåling, eller om man skal basere det på risikoprofil. 80 pasienter skal rekrutteres til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3344 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marion Boldingh
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
05.05.2011 REK sør-øst