Forskningsprosjekt


Prognostisk relevans av systemisk inflammatorisk reaksjon hos opererte pasienter med tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:
Prognostic relevance of host systemic inflammatory response among operated colon cancer patients

Prosjektbeskrivelse:
Tykktarmskreft er den nest mest hyppige kreftformen i den vestlige verden med betydelig dødelighet. Nye kliniske markører for prognose og behandling er etterlengtet. Samtidig blir det i økende grad tydelig, at immunforsvaret kan ha både positiv og negativ betydning for prognosen. Prosjektet skal undersøke pasienter, som ha blitt operert for tykktarmskreft mellom 1990-2008 ved UUS i Oslo, SSHF i Kristiansand, Karolinska i Sverige, Helisnki og Turku i Finland. Man ønsker å kartlegge utvalgte variabler fra pasientjournalen mtp betydningen for systemisk innflamatorisk reaksjon, se vedlegg (Data to collect). Disse variable skal korreleres med utkomst, som bl.a. overlevelse, tilbakefall og behandlingsrelaterte bivirkninger. Der hvor det er hensiktsmessig ønsker man å innhenter data fra kreftregisteret, coloncancer-registeret og dødsårsaksregisteret
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3198 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 28.11.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christian Kersten
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst
19.10.2011 REK sør-øst