Forskningsprosjekt


Faktorer av betydning for nivå av det antipsykotiske legemidlet olanzapin i kroppen

Vitenskapelig tittel:
Betydning av genetisk variasjon i leverenzymet UGT1A4 og samtidig bruk av antiepileptika for serumkonsentrasjon av olanzapin

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Olanzapin (Zyprexa®) er blant de mest brukte antipsykotiske legemidlene i Norge. I 2009 var det drøyt 16 000 pasienter som ble behandlet med dette medikamentet mot schizofreni og/eller bipolar lidelse. Det er stor individuell variasjon i det nivået som oppnås i kroppen ved en og samme doseringa av olanzapin. I det aktuelle doktorgradsprosjektet har vi tidligere kartlagt og publisert data som viser at tobakksrøyking er av stor betydning, mens P-pille-bruk er av liten betydning for nivå av olanzapin. Formål: Formålet med disse to siste delstudiene i doktorgradsprosjektet er å evaluere betydningen av genetisk variasjon i leverenzymet UGT1A4 (a), samt bruk av antiepileptika (b) for serumkonsentrasjon av olanzapin. Kunnskapen som kommer ut av doktorgradsstudiene kan i framtiden danne grunnlag for mer indiviuelt tilpasset behandling for å optimalisere behandlingseffekt og redusere risiko for bivirkninger av olanzapin.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2861 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 04.07.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Espen Molden
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-studium, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst