Forskningsprosjekt


ZanziDiaFoot2

Vitenskapelig tittel:
A 4 year follow up of patients attending the diabetic clinic at Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar, with focus on dietary habits, metabolic status and frequencies of diabetic foot complications

Prosjektbeskrivelse:
Det er estimert en dobling i antall tilfeller av diabetes mellitus de neste 20 årene i land Sør for Sahara. Endring i livsstil og diet er blant faktorene som driver utviklingen. Det er tidligere ikke gjort kostholdsanalyse av voksne på Zanzibar, til tross for høy forekomst av overvekt (29,9% av kvinnene). I en studie av diabetespasienter fra 2015 inkluderte vi 100 pasienter fra Mmoja sykehus, Zanzibar. Pasientpopulasjonen var preget av dårlig blodsukkerkontroll og høy forekomst av diabeteskomplikasjoner, bla polynevropati. Vi ønsker å følge opp denne cohorten for å se på metabolsk status og fotkomplikasjoner. I tillegg vil vi utføre kostholds og diet analyse for å oppnå ny kunnskap om hvordan næringsinntak påvirker metabolsk status hos diabetespasienter. Dette kan åpne muligheter for behandling gjennom diettintervensjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/766 Prosjektstart: 15.08.2019 Prosjektslutt: 20.06.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elinor Vogt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for internasjonal samarbeid og Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Human ernæring, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest