Forskningsprosjekt


Sakkyndigvurdering i NPE

Vitenskapelig tittel:
Er det samsvar i medisinsk sakkyndiges vurdering i fødselsskadesaker i NPE? Med utgangspunkt i innmeldte fødselsskadesaker til NPE i perioden 1994-2008

Prosjektbeskrivelse:
Norsk Pasientskadeerstaning ble opprettet i 1988 for å gi pasienter mulighet til å søke om erstatning dersom de mente å ha blitt påført skade av helsevesenet. Systemet bygger på at man ikke trenger å påvise skyld blant helsepersonell, kun påvist skade av pasient. Fra oppstart av NPE har det innkommet rundt 1000 skader innen fødselshjelp, både på mor og barn. Vurdering av medisinsk sakkyndige legges til grunn for hvorvidt den gitte behandling var adekvat eller ikke. Vedtak fattes av jurister i NPE. Ved gjennomgang av alle medholdssakene finner vi at det foreligger uenighet mellom de innvolverte sakkyndige, samt at det tilsynelatende er ulikt utfall i nærmest identiske klagesaker. Med bakgrunn i dette ønsker vi å utføre en studie der vi undersøker om sakkyndige har en enhetlig vurdering av fødselssaker, forelagt identiske opplysninger. Måler med studien er å verifisere om systemet er velfungerende, og evt kunne bedre dagens praksis med fokus på kvaliteten i sakkyndigvurderingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3341 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.05.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stine Andreasen
Forskningsansvarlig(e):  IKM UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskapelige fakultet, UiT, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord