Forskningsprosjekt


Hemming av sykdom hos nyfødte med infeksjon - en eksperimentell studie

Vitenskapelig tittel:
Hemming av inflammasjon ved eksperimentell tidlig sepsis hos nyfødte

Prosjektbeskrivelse:
Bekjempelsen av infeksjoner høs nyfødte er avhengig av det medfødte humorale immunforsvaret. Komplementsystemet er en viktig del av den humorale immunresponsen. Vi har tidligere studert aktivering av komplementsystemet hos nyfødte i en eksperimentell fullblod-modell. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan ulike mikrober aktiverer komplementsystemet hos nyfødte. Det finnes i dag også medikamenter/antistoffer som hemmer forskjellige trinn i komplement-systemet. Ved fulminante infeksjoner hos nyfødte er antibiotika ofte ikke tilstrekkelig for å stoppe skadelige inflammasjon. Nye behandlingsmuligheter er derfor sterkt ønskelig. Vi vil undersøke om en ”upstream” hemming av komplement-aktivering er like virksom hos både Gram positive og Gram negative bakterier i en eksperimentell full-blod modell der vi bruker navlesnorsblod for å imitere en tidlig sepsis hos nyfødte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/834 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 01.10.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord