Forskningsprosjekt


Myalgisk Encephalopati/ Chronic Fatigue syndrome: laboratorieanalyser for å belyse sykdomsmekanismer

Vitenskapelig tittel:
Myalgic Encephalopathy/ Chronic fatigue Syndrome: laboratory analyses for elucidation of pathomechanisms.

Prosjektbeskrivelse:
Siden 2008 er det gjennomført flere kliniske studier, inkl. en nasjonal multi-senter studie (RituxME), for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS). Fra disse studiene, styrt fra Kreftavd, Haukeland Universitetssykehus, er det systematisk samlet blodprøver til forskningsspesifikke biobanker. Som ledd i arbeidet med de forskningsspesifikke biobankene er det utført innledende analyser for kartlegging av metabolisme-parametre fra pasienter med ME/CFS og friske kontroller. I samråd med REK Nord, ble de forskningsspesifikke biobankene i august 2018 samlet i en ny generell biobank. Det ble da sendt ut nye informasjonsskriv til alle deltakere, og nye samtykke-erklæringer ble innhentet. Hensikten med et bredt spekter eksplorative lab-analyser er å bidra til kartlegging av sykdomsmekanismer ved ME/CFS. Basert på innledende funn og hypoteser ønsker vi å utvide de biomedisinske analysene av biobank-materialet, med et bredt repertoar av metabolske, immunologiske og genetiske analyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/767 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Fluge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsgruppen for ME/CFS ved Kreftavdelingen, Haukeland Univsersitetssykeus har støtte fra Kavlifondet. For de gjennomførte kliniske studiene har det vært støtte fra Norges Forskningsråd, Helse-og Omsorgsdepartementet, Helseforetakene, MEandYOU foundation, samt støtte fra ME-foreningen og ME-Nettverket i Norge, som også støtter videre forskningsaktivitet. Det er ingen oppdragsgiver for dette prosjektet. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD utdanning, Nivå: Universitetet i Bergen
Materiale fra biobank:
Medikamentell intervensjon ved kronisk tretthetssyndrom
Sykdomsmekanismer ved ME/CFS
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord