Forskningsprosjekt


Protokoll for eldre pasienter som skal til akutt laparotomi, ProPEL

Vitenskapelig tittel:
Protocol for Patients ≥ 75 years undergoing Emergency Laparotomy, “ProPEL”

Prosjektbeskrivelse:
Akutt laparotomi utført på eldre pasienter er forbundet med stor risiko. En gjennomgang av komplikasjoner og mortalitet etter akutt laparotomi på pasienter ≥ 80 år ved HUS viste at 25% døde innen 30 dager postoperativt, og 2/3 av overleverne ble utskrevet til sykehjem. Pasientene var multimorbide, og postoperative komplikasjoner hyppige. Studier har vist at et strukturert pasientforløp bedrer prognose ved akutt bukkirurgi, men disse forløpene er utviklet for voksne og har ikke særskilt fokus på eldre pasienter. I denne kohortstudien vil vi studere vitenskapelig effekten av å omorganisere helsetjenester som allerede brukes i dag, ved å innføre et pasientforløp for akutt bukkirurgi tilpasset eldre pasienter. Samhandling mellom lege- og sykepleiergrupper, og kartlegging av pasienten med tanke på skrøpelighet og kognisjon er sentralt, men selve behandlingen (operasjon) skal ikke endres. Effekten av dette pasientforløpet skal sammenlignes med historiske kontroller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1094 Prosjektstart: 19.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elin Kismul Aakre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har foreløpig ingen ekstern finansiering utenfor Haukeland Universitetssykehus. Finansieringsmidler er søkt fra Samarbeidsorganet i Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Anestesiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK