Forskningsprosjekt


Kneproteser hos pasienter med fedme - Risiko og fordeler

Vitenskapelig tittel:
Total knee replacement in obese vs. non-obese patients. A prospective study comparing the clincial and radiological outcome after total knee replacement in patients with a BMI under or above 25 kg/m2.

Prosjektbeskrivelse:
Utvikling av kneleddsartrose og fedme er et økende problem i vestlig land som Norge. I denne prospektive studien ønsker vi å forske på om hvordan det går med adipøse pasienter som får en kneprotese ved Ahus. Alle pasienter som blir operert med kneprotese ved Ahus i årene 2021 og 2022 vil bli invitert til å delta. Pasientene vil bli klinisk undersøkt, fylle ut spørreskjemaer og røntgen bilder vil bli undersøkt. Pasientgruppen vil følges i minimum 2 år etter operasjonen, og funksjon, tilfredshet og komplikasjoner vil bli registrert. Vi vil da kunne få svar på hvordan det går med pasienter med betydelig fedme. Er de mer utsatt for komplikasjoner enn normalvektige pasienter med samme kneprotese. Pasientene kan også følges over tid slik at vi etter hvert kan få svar på om kneprotesene hos overvektige varer like lenge som pasienter uten vesentlig overvekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1275 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Rune Mikaelsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt interne strategiske midler ved Ahus. Det søkes om eksterne midler fra Xtrastiftelsen, HSØ KlinBeForsk. Søker fordypningsstilling ved Ortopedisk klinikk Ahus når denne blir lyst ut om kort tid.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK