Forskningsprosjekt


Kvalitative endringer av små blodårers motstand ved tidlig sepsis

Vitenskapelig tittel:
Kvalitative endringer i mikrovaskulær resistans ved tidlig sepsis

Prosjektbeskrivelse:
Ved å kombinere blodtrykk og blodflyt fra mellomstore arterier, vil vi undersøke om forskjeller i bølgeform på disse kan brukes til å si om pasienten har tidlig dysfunksjon i arteriolene, som uttrykk for sepsis under utvikling. Dette vil vi i første omgang se på ved å sammenligne septiske pasienter allerede undersøkt i prosjekt REK 2017/908, med friske frivillige i prosjektet vi nå søker om. De friske frivillige vil undersøkes noninvasivt. Det vil si perkutan ultralyd Doppler for å innhente blodflyt og kontinuerlig noninvasiv blodtrykksmåling på fingrene (ADInstruments Human NIBP Nano System). Spektralanalyse av blodflyt- og blodtrykkskurvene og forholdet mellom disse skal sammenlignes mellom septiske pasienter og friske frivillige, for å se etter konsekvente forskjeller som uttrykk for arteriolær dysfunksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/782 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Audun Eskeland Rimehaug
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utstyr er allerede tilgjengelig i forskningsgruppen, prosjektet utløser slik sett ingen nye økonomiske behov.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin profesjonsstudium, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK midt