Forskningsprosjekt


Å være forelder eller søsken til en ung kvinne med spiseforstyrrelse- erfaringer og strategier

Vitenskapelig tittel:
Being a parent or a sibling of a young woman with eating disorder- experiences and strategies. The purpose is to “discover what is going on” when one is surrounded with an eating disorder. What are the experiences of the parents and siblings? And what strategies are they using? The project uses a qualitative approach based on grounded theory. The participants number parents and siblings of 8-10 young women (18-30 years of age) with an eating disorder. Data collection comprises individual in-depth interviews with the parents and siblings, as well as focus group interviews with all the participants. Results from the study will be subject to quality assurance and will be disseminated through articles published in peer-reviewed journals that produce publication points in the health enterprise’s system and the university system.

Prosjektbeskrivelse:
iaDet er forholdsvis lite forskning på pårørende til voksne med spiseforstyrrelser, fokuset har vært mer på barn og unge med denne sykdommen. En spiseforstyrrelse rammer ikke bare den syke selv, men også familien rundt. I eksisterende studier beskrives det at pårørende lider under psykisk stress, konflikter og kommunikasjonspsoblemer i hjemmet. Studier viser også at disse pårørende har større utfordringer i hverdagen enn pårørende til andre grupper med psykiske lidelser. I denne studien ønsker man å få mer kunnskap om hvordan pårørendes hverdag med den syke utarter seg, hvilke erfaringer har de og eventuelt hvilke strategier. Dette er en kvalitativ studie med bruk av Grounded Theory (GT). I GT stiller forskeren seg åpen for hva hun/han kan finne ut, og det er informasjonen som kommer frem fra deltakerne som vil styre teoriutvikling. Deltakerne i studien er foreldre og søsken. De skal intervjues, dybdeintervju en til en og i gruppe, såkalt fokusgruppe-intervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/762 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.03.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Berit Brinchmann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nord universitet, stipendiaten er ansatt her i stipendiatstilling over 3 år. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Studier i profesjonspraksis, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest