Forskningsprosjekt


5-FU målinger hos pasienter med magetarmkreft med spredning

Vitenskapelig tittel:
5-FU toksiset hos pasienter med colorectal cancer med metastaser

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er måling av ulike parametre i blod i forbindelse med første kur med kreftsvulstbehandlingen 5-fluorouracil (5-FU). I dag doseres 5-FU ut fra høyde, vekt og overflate, men det er vist at det er andre forhold som kan påvirke konsentrasjonen av 5-FU i blodet, og som dermed bør måles for å kunne gi best mulig behandling. Videre er ønsker man å etablere et tilbud til pasientene om måling av ulike parametre i blod forbindelse med 5-FU behandling av dem med mage-tarmkreft. Blodprøvene som skal tas i forbindelse med studien søkes oppbevart i en ny spesifikk forskningsbiobank. Det skal inkluderes totalt 40 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2873 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mimi Stokke Opdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
02.12.2010 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst