Forskningsprosjekt


Eksponering og luftveisinflammasjon blant arbeidstakere i SiC-prosesseringsindustrien.

Vitenskapelig tittel:
Eksponering for aerosoler og luftveisinflammasjon blant arbeidstakere i SiC-processeringsindustrien.

Prosjektbeskrivelse:
Eksponering for partikler og skadelige gasser øker risiko for utvikling av cardiovaskulære og lungesykdommer. Derfor er det viktig å vite mer om inflammasjon i luftveine og/eller systemisk inflammasjon hos støv eksponerte arbeidere. SiC- processing gjenvinner og processerer skjærevæske til bruk ved framstilling av silisiumskiver (wafere) som brukes i solceller. Produksjonen genererer ultrafint støv og målinger viser stedvis høygradig eksponering. 17% av målingene i prosesshallen var lik eller høyere enn administrativ norm. Målet for prosjektet er å studere mulige endringer i nivå av inflammatoriske markører i sputum og i blod i samsvar med eksponeringsmålinger (studiet B). Studiet A skal studere mulige endringer i lungefunksjon målt ved spirometri og FeNO hos ansatte ved SiC-processing over en periode på 3 år. I tillegg skal det utføres eksponeringsmålinger for å se på sammenhengen mellom eventuelle endringer i helsemålene og eksponering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2974 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Kristin Fell
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudiet, Nivå: Universitetet i Oslo
Sluttmelding/publikasjon: Eksponering og luftveisinflammasjon blant arbeidstakere i SiC-prosesseringsindustrien.
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst
08.12.2010 REK sør-øst