Forskningsprosjekt


Pasientrapportert utkomme etter plattfotkirurgi

Vitenskapelig tittel:
Plattfot er vanlig tilstand fram til førskolealder. Hos noen består tilstanden med plattfot inn i voksenlivet. Mange har ingen plager fra dette. Der det gir plager er første trinn i behandlingen er oftest ortopediske hjelpemidler Ulike former for operativ behandling være aktuelle. Årsakene til plattfot er ofte sammensatt og pasientgruppa er heterogen. Fellestrekk er ofte kort akillessene, kalvbeint stilling i ankel og bakfot, redusert lengdebue i foten med overbelastede muskler og leddbånd på fotens inn- og underside. Tidligere ble svikt i tibialis posterior - muskel og sene oppfattet som årsak, nå vurderes det oftere som et seint symptom, og forståelsen av plattfot som tilstand er kompleks. Utkommet av leddsparende kirurgi med osteotomier og bløtdelsplastikker er uforutsigbart. Kirurgisk korreksjon av plattfot er ganske store inngrep, med lang rehabiliteringstid for pasientene. Vi ønsker å evaluere behandingen med pasientrelaterte funksjonsskårer (PROMs), eventuelt poliklinisk us.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en kvalitetskontroll for pasienter operert for plattfot. Vi vil bruke validerte PROMs (pasientrapporterte scoringer som er validert for temaet og ønsker også å bruke AOFAS som scoringsskjema, om vi finner tid til det, det forutseter undersøkelse av pasientene. Tidligere resultater publisert om temaet er sprikende mht både funksjonsscore og hvor fornøyde pasientene er, egne tall vil bedre innsikt i egen praksis og forteller oss mer om hva vi kan gi pasientene av forventninger ved operativ behandling og i noen grad rettlede både oss kirurger og pasientene mellom ulike behandlinsalternativer. Vi forventer å få et antall pasienter i utvalget som er sammenlignbart med antall pasienter som omtales i publikasjoner om temaet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/846 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 31.10.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Esten Konstad Haanæs
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder/NLSH BodøForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord