Forskningsprosjekt


Behandling av barn og ungdom med alvorlig fedme: Ettårsresultater fra to norske spesialistpoliklinikker

Vitenskapelig tittel:
One-year treatment of children and adolescents with severe obesity: Comparison between two Norwegian centres

Prosjektbeskrivelse:
Behandling av barn og unge med alvorlig fedme i Norge gjennom livsstilsbehandling med familiefokus, har så langt ikke blitt evaluert. Behandlingseffekt i internasjonal forskning har vist gjennomgående moderate korttidseffekter. Vi ønsker å undersøke endringer i kroppsvektmål og fettprosent 1 år etter oppstart behandling ved spesialistpoliklinikkene på Haukeland Universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Vekt, høyde, %IOTF-25, BMI SDS, mageomkrets og fettprosent målt ved bioimpedansemålinger har blitt registrert ved oppstart og ved 1 år gjennom de etablerte helseregistrene "Regionalt kvalitetsregister for barnefedme (Til Normal Vekt)" ved Haukeland universitetssykehus og "Vestfold barnefedmeregister" ved Sykehuset i Vestfold. Alle barn og unge i alderen 3-18 år med alvorlig fedme som ble henvist til sentrene i perioden 2012 til utgangen av 2016, mottok behandling og samtykket til deltakelse i kvalitetsregistrene vil bli inkludert i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/911 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen utover egen institusjonForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst