Forskningsprosjekt


Langtidsfølger etter venøs trombose i svangerskapet - et subprosjekt av VIP-studien

Vitenskapelig tittel:
Long-term consequences of venous thrombosis in pregnancy - a subproject of the Venous thromboembolism In Pregnancy (VIP) - study

Prosjektbeskrivelse:
Langtidskonsekvenser av venøs blodpropp (venøs trombose – VT) relatert til svangerskapet er ikke kjent. I en generell befolkning som har hatt VT får 20-40% kroniske plager med benet i form av smerter/tyngdefornemmelse, hevelse og eventuell sårdannelse. Dette kalles posttrombotisk syndrom (PTS). Det er også økt forekomst av ny VT og kreft samt høyere dødelighet sammenliknet med en normalbefolkning. Formålet med dette prosjektet er å få kunnskap om langtidskonsekvenser av VT relatert til svangerskapet. Man ønsker å finne forekomsten av PTS etter 3 til 16 år, dødelighet, samt hvor mange som får ny VT og kreft i en slik populasjon sammenliknet med en kontrollgruppe av kvinner som ikke har hatt VT. Dette er et delprosjekt knyttet til prosjektet Venøs tromboembolisme og intrauterin fosterdød i svangerskapet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2981 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Morten Sandset
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2010 REK sør-øst
17.03.2011 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst