Generell forskningsbiobank


Genetic variations in OCD - effect and consequences

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsbiobanken er oppbevaring av spyttprøver/DNA som er innsamlet i forbindelse med et forskningsprosjekt ved St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka, Spesialpost 4.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2883

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Cuneyt Guzey


Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt