Forskningsprosjekt


Vurdering av en trivselskala for beboere i sykehjem

Prosjektbeskrivelse:
Trivsel i sykehjem er en stor utfordring for helsetjenesten. På grunn av den store andelen personer med demens i sykehjemmene er det vanskelig å få kartlagt disse beboernes subjektive opplevelse av situasjonen i sykehjemmet og i hvilken grad de trives. Et instrument som kan gi data/informasjon om hvordan beboeren har det, basert på vurderinger gjort av personer som kjenner beboeren godt, kan derfor være nyttig forskningsmessig, eksempelvis i intervensjonsstudier. Trivselskalaen er utviklet i tre versjoner; for beboere, pårørende og personalet. Studiens hensikt er å undersøke i hvilken grad beboerens scoringer på trivselskalaen samsvarer med pårørende og personalts scoringer og derved vurdere skjemaets egnethet som ”proxy-skjema” for beboere som ikke er i stand til å fylle ut skjemaet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2995 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ådel Bergland
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført etter planen
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst