Forskningsprosjekt


Et lavterskel bofelleskap- og brukernes medvirkning

Vitenskapelig tittel:
Brukere med rusmiddelproblemer og deres opplevelse av å medvirke i ulike aktiviteter i et lavterskel botilbud

Prosjektbeskrivelse:
Målsetningen med prosjektet er å få innsikt i hvordan en gruppe beboere med rusproblemer og psykiske vansker opplever dagliglivet i bofellesskapet, for eksempel rutiner, fellesmåltider og beboermøter. Metoden er individuelle dybdeintervju der beboerne skal beskrive dagliglivet sitt. Åtte beboere skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3010 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Humerfelt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektivet, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst