Forskningsprosjekt


CT koronar angiografi – bedre for flere med ny CT teknologi?

Vitenskapelig tittel:
CT koronar angiografi – bedre for flere med ny CT teknologi? - en prospektiv studie

Prosjektbeskrivelse:
CT koronar angiografi (CT cor) er etablert som standard bildeutredning hos pasienter med brystsmerter og lav-moderat risiko for koronarsykdom og inngår i kliniske retningslinjer. Metoden er veletablert og det utføres 650 CT cor undersøkelser årlig ved Ullevål. Invasiv koronar angiografi er fortsatt indisert ved utredning av koronarsuspekte brystsmerter og moderat-høy risiko, men metoden er negativ hos inntil halvparten og mer plagsom for pasienten, mer ressurskrevende samt forbundet med risiko for alvorlige komplikasjoner. Nyutviklet CT teknologi åpner for non-invasiv utredning med CT cor også hos pasienter med moderat-høy risiko, men det gjenstår tekniske og kliniske utfordringer for avklaring og optimalisering av bruksområde. Vi ønsker derfor å prospektivt samle inn data på pasienter som kommer til denne utredningen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/883 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 30.04.2025

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tone Enden
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ImTECH / OUS. Det vil søkes forskningsstipend.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk medisin (evt helsefag), Nivå: PhD-prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst