Forskningsprosjekt


Rollen av virus i aterosklerose

Vitenskapelig tittel:
Investigations of a possible role for viruses in atherosclerosis

Prosjektbeskrivelse:
Data fra nyere studier foreslår en rolle for virus infeksjoner hos mennesker i utvikling av aterosklerose. Denne kronisk sykdomm er en av hovedårsaker til iskemisk hjerte- og hjernekar sykdom. Aterosklerotiske materiale fra halspulsårer, også kalt plakk, blir fjernet ved kirurgi hos pasienter som får påvist forsnevring i halspulsårer, spesielt hvis sykdommen har nylig medført til hjerneinfart. Plakk materiale og blodprøver er blitt samlet i en tematisk biobank ved Sykehus Østfold, og byr på mulighet å studere dette narmere. Studie resultater kan potensielt identifisere enkelte virus som mulig medvirkende faktor til sykdomsutvikling. Resultater kan bidra med ny kunnskap om sykdomens patofysysiologiske mekanismer. Potensielt kan dette bidra til bedre forebygging og behandling av sykdommen i og med at enkelte virus infeksjoner kan forebygges. En vil bruke allerede samlet biologiske materiale og helseopplysninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/898 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 01.06.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Azhar Abbas
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studie medarbeidere er lønnet av Sykehuset Østfold, Kalnes. Det søkes ved behov om økonomisk støtte fra forksningsavdeling ved institusjonen. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Tematisk biobank for aterosklerose og hjerneslag
Tematisk biobank for aterosklerose og hjerneslag
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst