Forskningsprosjekt


Livskvalitet som prognostisk faktor ved hepatocellulært carcinom

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal måle livskvalitet hos pasienter med hepatocellulært carcinom (HCC) ved hjelp av spørreskjemaene EORTC QLQ C30 og leversupplementet HCC18. Hensikten er å relatere livskvalitetsskår til overlevelse for å se om livskvalitet er en prognostisk faktor ved HCC. Det skal inkluderes 70 deltakere i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/173 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Olav Dajani
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst