Forskningsprosjekt


Multimediebasert helseinformasjon til foreldre i pediatrisk akuttmottak.

Vitenskapelig tittel:
Multimediebasert helseinformasjon i et pediatrisk akuttmottak - vil det redusere engstelse og øke tilfredshet blant foreldre til barn med akutt pustebesvær?

Prosjektbeskrivelse:
Over halvparten av barna som blir henvist til Pasientmottak for barn ved St.Olavs Hospital, reiser direkte hjem fra akuttmottaket. Foreldre får i dag stort sett kun muntlig informasjon om barnets helsetilstand. Studier viser at ca. 20% ikke oppfatter det som blir sagt i akuttmottaket, noe som kan ha konsekvenser for barnets videre behandling og oppfølging. Formålet med denne studien er å undersøke om sykepleiere ved hjelp av multimediebasert materiale kan gi bedre helseinformasjon i akuttmottak. I studien vil man undersøke om en slik intervensjon kan gjøre foreldre mindre engstelige og mer fornøyd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3027 Prosjektstart: 06.12.2010 Prosjektslutt: 28.02.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helsevitenskap, NTNU, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2010 REK sør-øst