Forskningsprosjekt


Nærhet og Avstand

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å finne frem til sentrale kurative og lindrende faktorer for pasienter med psykoselidelser i kombinasjon med rusavhengighet hvor ordinær poliklinisk behandling ikke har ønsket virkning. Studien er kvalitativ og 8-10 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2924 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Petter Lohne
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst