Forskningsprosjekt


MaioRegen vs. Benmargsstimuleringsteknikker

Vitenskapelig tittel:
MULTICENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL FOR THE TREATMENT OF KNEE CHONDRAL AND OSTEOCHONDRAL LESIONS: MARROW STIMULATION TECHNIQUES VS MaioRegen®

Prosjektbeskrivelse:
Benmargsstimuleringsteknikker som subkondral boring eller mikrofrakturering representerer noen av de mest brukte metodene for bruskskader. Imidlertid er det nylig gjort en systematisk datagjennomgang på effektiviteten av MF-teknikken som viser kortsiktig, manglende langtidsdata oppnådde vevsreparasjonen som var variabel både kvalitativt og kvantitativt. MaioRegen® er en biokeramisk scaffold med evne til å herme etter hele osteobrusk-seksjonen. Den kan øke vevsfornyelsen ved alvorlige kondrale/osteokondrale skader, ellers vanskelige å behandle. Denne studien vil sammenligne MaioRegen® sin virkning med standard kirurgiske teknikker (mikrofrakturering og subkondral boring) med hensyn til behandling av kondrale/osteokondrale skader. Endepunktene vil bli bestemt ved å evaluere MaioRegen® sin virkning med hensyn til forbedret symptomologi, funksjonell rehabilitering og vevsfornyelse, sammeligne med kontrollgruppe.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3465 Prosjektstart: 15.06.2010 Prosjektslutt: 05.02.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst