Forskningsprosjekt


Effekt og sikkerhet av GSK573719/GW642444 ved KOLS

Vitenskapelig tittel:
A 24-Week, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of GSK573719/GW642444 Inhalation Powder and the Individual Components Delivered Once-Daily via a Novel Dry Powder Inhaler in Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) karakteriseres av en betennelsestilstand i lungene og kroppen for øvrig. Studien skal teste ut effekten av de betennelsesdempende medikamentene GW573719(LAMA) og GW642444 (LABA) hver for seg, samt i kombinasjon. Primært effektmål er pasientenes lungekapasitet. Sekundære mål er å undersøke 1) medikamentenes farmakodynamikk, kinetikk og bivirkningsfrekvens, 2) pasientenes livskvalitet, og 3) genetiske forskjeller mht. nytten av slik behandling (farmakogenetikk). Studien omfatter 135 pasienter, og er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/503 EudraCT-nummer: 2010-023348-33 Prosjektstart: 03.05.2011 Prosjektslutt: 28.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Alf Magne Heggli
Forskningsansvarlig(e):  Trondheim Lungelegesenter AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Effekt og sikkerhet av GSK573719/GW642444 ved KOLS
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
11.01.2013 REK midt