Forskningsprosjekt


Regenerativ behandling av grad III furkasjonsdefekter

Vitenskapelig tittel:
Treatment of grade III furcation defects in teeth with high interproximal crestal bone height with biphasic calcium phosphate combined with either enamel matrix proteins or a collagen membrane.

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gi mer kunnskap om hvilken behandling som best egner seg for å bevare tenner med furkasjonsdefekter. Furkasjonsdefekter oppstår på flerrotede tenner når tannens festeapparat resorberer som følge av periodontitt og forbi området der røttene deler seg. Resultatet er et anatomisk hulrom under tannen som er vanskelig å rengjøre, og som derfor oftere fører til tap av disse tennene. I dette forskningsprosjektet skal grad 3 furkasjonsdefekter behandles ved en "vanlig" åpne-rense-lukke tilnærming kombinert med regenerativ behandling ved at man forsøker å gjenskape det tapte benet imellom røttene. Dette skal gjøres i en randomisert kontrollert klinisk studie der alle inkluderte pasienter får begge regenerative behandlinger; den ene ved bruk av et syntetisk benerstatningsmateriale kombinert med en kollagen-membran, den andre ved et syntetisk benerstatningsmateriale kombinert med emaljematriksproteiner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/677 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 01.06.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Verket
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har ikke finansiering, og er således forskning på behandling som allerede gjøres ved avdeling for periodonti ved Det odontologiske fakultet. Ved å sette slik behandling i system, vel vitende om at prosjektet vil ta tid, er ikke finansiering nødvendig. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst