Forskningsprosjekt


Adrenalin ved resuscitering fra pulsløs elektrik aktivitet (PEA)

Vitenskapelig tittel:
Adrenaline during resuscitation from pulseless electrical activity (PEA)

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke EKG, informasjon om adrenalin og annen medisinsk informasjon fra behandling av hjertestans på St. Olavs hospital, i perioden 15.05.19 til 15.05.22. Vi vil undersøke hvilken innvirkning adrenalin har på EKG ved pulsløs elektrisk aktivitet (en alminnelig type hjertestans). Vi skal også undersøke om adrenalin innvirker på dynamikken ved PEA, dvs om pasienten sin kliniske tilstand endres etter at adrenalin er gitt? Har kvaliteten på brystkompresjonene innvirkning på dynamikken? Kan man si noe om pasientens prognose under hjertestans ved å tolke EKG-signalet sammen med kunnskap om når adrenalin er gitt. De innsamlede data om EKG skal fremstilles grafisk. Data om dynamikk og prognose analyseres ved hjelp av anerkjente statististiske multi-state modeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/785 Prosjektstart: 20.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eirik Skogvoll
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Extrastiftelsen via Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Toppfinansiering fra Helse MidtNorge.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Anestesi/ akuttmedisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK midt