Forskningsprosjekt


Klassifikasjon av tale og kommunikasjon hos barn med cerebral parese(CP)

Vitenskapelig tittel:
Communication assessment tools for identification, validation and recommendation of a common,shared, evaluation tool for the assessment of the communication ability in cerebral palsy children in Europe

Prosjektbeskrivelse:
Kommunikasjon er en kompleks aktivitet som krever evne til både å produsere og motta informasjon. I ICF (The WHO International Classification of Function, Disability and Health) er begge disse komponenter definert. Hos nesten 40 % av barn med CP er talen og dermed kommunikasjonsevnen påvirket. Til nå har man ikke hatt noe validert redskap for kartlegging av kommunikasjon hos barn med CP. Gjennom et europeisk samarbeid i regi av Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) Network har man nå gjennomført et systematisk litteratur søk og tre redskaper/skjemaer er valgt ut for validering. ( Functional Communication Classification System, Communication Function Classification System og The Viking Speech Scale).Ved hjelp av CP registeret ønsker vi å prøve de 3 skjemaene på 30 barn med CP i alderen 4-6 år i Norge, som del av hovedprosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2976 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Guro Lillemoen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Cerebral parese registeret i Norge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt