Forskningsprosjekt


Styrketrening i behandling av Anoreksi

Vitenskapelig tittel:
Musculoskeletal health and in neuropsychological function in Norwegian women with anorexia nervosa - effects of maximal strength training

Prosjektbeskrivelse:
Nedsatt skjeletthelse er den mest alvorlige og vedvarende helsekonsekvensen ved anoreksi, men vi vet at styrketrening er spesielt effektivt for å øke beinmassen hos unge voksne. Styrketrening har også positiv effekt på muskelfunksjon, og mye tyder på at denne treningsformen også kan ha positive effekter på kognitiv funksjon og psykisk helse. Vi ønsker derfor å gjennomføre en studie der vi undersøker effekten av styrketrening på skjeletthelse, muskelfunksjon, mental helse og kognitiv funksjon hos kvinnelige anoreksipasienter. Studien innebærer en ny tilnærming i behandling av anoreksi, og kan potensielt bidra til å redusere negative fysiske og psykologiske helseeffekter av sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/577 Prosjektstart: 01.03.2020 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mats Peder Mosti
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om finansiering via Norges Forskningsråd i kategorien «behandling», og gjennom årets utlysninger fra samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge.  Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Exercise Physiology and Sport Sciences, Nivå: PhD og Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK