Forskningsprosjekt


Et randomisert studie med sammenligning av to forskjellige overvektsoperasjoner med bakgrunn i overvekt og diabetes type 2

Vitenskapelig tittel:
Gastric sleeve resection versus gastric bypass in patients with diabetes - a prospective blinded randomized trial.

Prosjektbeskrivelse:
Basert på beregninger kan vi anslå at cirka 245 000 personer eller om lag hver 20. nordmann har kjent diabetes. Av disse har cirka 28 000 type 1–diabetes og 216 000 type 2–diabetes. Denne sykdommen er forbundet med økt risiko for hjerte-kar sykdom, lungesykdom, økt cancer risiko samt en mengde andre lidelser. Overvekt er en av hovedgrunnene til at pasienter får diabetes type 2. En rekke internasjonale studier viser at overvektskirurgi generelt gir tilbakegang av sykdommen. Per i dag er det vanlig praksis at kun de med BMI over 35 har blitt behandlet med overvektskirurgi – men man har nylig åpnet for at de med påvist diabetes med BMI under 35 kan bli behandlet. Dog har man ikke sett på forskjellen på metodene som benyttes kirurgisk. Vi ønsker å belyse to forskjellige metoder, gastrisk bypass og gastrisk sleeve, for å kunne anbefale nasjonalt hvilke metode som gir best langtidsresultat. Vi vil sette opp 2 grupper med likt antall i hver hvor operasjonsmetode vil bli randomisert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/553 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.05.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Nordby
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kirurgisk avdeling ved Sykehuset ØstfoldForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Overvekts kirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst