Forskningsprosjekt


En randomisert fase III multisenterstudie av platinumbasert kjemoterapi og Bevacizumab med eller uten Atezolizumab hos pasienter med avansert eller tilbakevendende livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
A Randomized Phase III Trial of Platinum Chemotherapy plus Paclitaxel with Bevacizumab and Atezolizumab versus Platinum Chemotherapy plus Paclitaxel and Bevacizumab in Metastatic (stage IVB), Persistent, or Recurrent Carcinoma of the Cervix

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med avansert eller tilbakevendende livmorhalskreft har veldig dårlig prognose, og under 20 % har 5 års overlevelse. Standard behandling for disse pasientene i Norge vil være cellegiftbehandling med Carboplatin (Cisplatin)/Paclitxel. Hensikten med denne fase III-studien er å undersøke om tillegg av atezolizumab til behandling med cellegift og bevacizumab kan forlenge tiden til tilbakefall sammenliknet med cellegift og bevacizumab alene. Bevacizumab i tillegg til kjemoterapi har visst seg å øke overlevelsen. Primært endepunkt for studien er total overlevelse. Det planlegges å inkludere 15 pasienter i året fra Norge, fordelt på 3 senter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/823 EudraCT-nummer: Skal ettersendes Prosjektstart: 31.05.2019 Prosjektslutt: 31.05.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristina Lindemann
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

GEICO er ansvarlig for å styre finansieringen av studien. Utprøvende sykehus vil motta økonomisk kompensasjon fra GEICO for oppgavene som utføres under studien. NSGO (Nordic Society of Gynecological Oncology) vil dekke kostnader i forbindelse med apotek og monitorering i studien. Legemiddelfirmaet Roche støtter studien og leverer medisinene atezolizumab og bevacizumab.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank nr 408
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst